Mgr. Nataša Dusilová

PaedDr. Naděžda Dusilová

Vítejte na stránkách ambulance klinické logopedie, nestátního zdravotnického zařízení.

Na našich pracovištích poskytujeme logopedickou intervenci dětem i dospělým s narušenou komunikační schopností.

Zabýváme se komplexní diagnostikou, terapií, prevencí i prognózou napříč všemi diagnózami.

Zakládáme si na vstřícném, přátelském přístupu a vzájemné spolupráci s rodiči, klienty.

Naše ambulance mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a veškeré terapie jsou hrazené ze zdravotního pojištění.

K prvnímu logopedickému vyšetření je potřeba se objednat, mít doporučení od lékaře (pediatra, neurologa, foniatra...) a kartičku zdravotní pojišťovny.

Jsme členy Asociace klinických logopedů ČR a SAS.