O nás

 

V našich ambulancích pracují dvě klinické logopedky.PaedDr. Naděžda DusilováZakladatelka logopedické ambulance, která v nynějších prostorách v Třebíči působí od roku 1995.

Vystudovala pedagogickou fakultu v Olomouci, kterou ukončila státní závěrečnou zkouškou v roce 1972, doktorát složila v roce 1984 a atestovala v červnu 1986. Od té doby pracuje jako klinický logoped ve zdravotnictví.

Je členkou Asociace klinických logopedů České republiky a SAS (Sdružení ambulantních specialistů). Celoživotně se vzdělává a účastní se odborných seminářů, konferencí a kurzů.

" Klinická logopedie je pro mě nejen zaměstnáním, ale i velkým koníčkem."

Mgr. Nataša Dusilová

Jmenuji se Nataša Dusilová a pracuji jako klinický logoped v ambulanci v Náměšti nad Oslavou (od roku 2000) a v Moravských Budějovicích (od roku 2002).

Zároveň pracuji jako logoped v Denním rehabilitačním stacionáři pro tělesně a mentálně postižené. Absolvovala jsem bakalářské, poté i magisterské studium speciální pedagogiky se SZZ z logopedie a surdopedie na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení studia jsem pokračovala v dalším vzdělávání v rezortu zdravotnictví, během kterého jsem získávala pracovní zkušenosti v ambulanci mé maminky dr. Dusilové a absolvovala jsem předatestační přípravu. V roce 2006 jsem úspěšně složila atestační zkoušku a získala diplom o specializované způsobilosti v oboru klinická logopedie. Jsem členem Asociace klinických logopedů České republiky a členkou SAS. Pravidelně se účastním odborných seminářů, konferencí a kurzů v rámci celoživotního vzdělávání.

K logopedii mám velmi osobní vztah, provází mě životem už od raného dětství, kdy jsem chodila k mamince do ambulance na návštěvy. Po studiu jsem u ní čerpala první pracovní zkušenosti, cenné rady a doporučení.

" Práce v ambulanci se mi prolíná s prací ve stacionáři, kde pracuji s dětmi s autismem, tělesným nebo mentálním handicapem. Tito klienti jsou pro mě vždy novou výzvou k rozvoji a zlepšení komunikace."

Absolvované kurzy

Vývojová dysfázie

Dysartrie

Kompletní systém pozicionerů, myofunkčních stimulátorů a nákusných dlah

Velofaryngeální insuficience, rozštěpové vady

Komplexní péče o děti s rozštěpovou vadou orofaciálního komplexu

Komplexní péče o děti s rizikovou perinatální anamnézou

Hlasové poruchy

Vývojové poruchy řeči

Funkční poruchy hlasu

Kochleární implantace u dětí

Kochleární implantace u dospělých

Sluchové vady v dětském věku

Logopedická péče o sluchově postižené dítě v raném věku

Dysfagie

Neurogenní poruchy řeči a hlasu

Neurologie pro KL

Poruchy autistického spektra

Rozvoj komunikace u dětí s PAS I a II

Úvod do augmentativní a alternativní komunikace

Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu

Testy v klinické logopedii

Trénink fonematického uvědomování dle Elkonina

Základy znakového jazyka neslyšících

Kresba - diagnostická kritéria (dr. Šturma)

Certifikované kurzy :

Incidentní koktavost

Fixovaná koktavost

Chronická koktavost

Afaziologie A a B

Kurz bazální stimulace

Specializované stáže :

Foniatrická klinika VFN Praha

Fakultní nemocnice Brno, Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Fakultní Tomayerova nemocnice, Neurologická klinika 3.LF a FTN