NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

 
 

CENÍK

Naše ambulance mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a veškeré terapie jsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Pro poskytnutí bezplatné zdravotní péče je nutné doporučení od lékaře - pediatra, praktického lékaře, neurologa, foniatra, psychiatra atd.

Vypracování zprávy klinického logopeda na vyžádání klienta 200 Kč

Vyšetření pro potřeby přijímacího řízení na SŠ nebo VŠ 300 Kč