Kdy navštívit logopeda?

14.06.2021

před 2. rokem

- při potížích s příjmem potravy (obtíže při polykání, kousání, salivaci)

ve 3 letech

- pokud dítě netvoří dvouslovná spojení - "mama ham, táta jede", řeč je hodně nesrozumitelná, dítě nerozumí nebo má malou slovní zásobu, vyskytují se jen onomatopoické zvuky - "haf, haf, papá, au...

- dítě zadrhává, neumí K,H,G,CH..

ve 4 letech

- užívá nesprávný slovosled, objevují se výrazné dysgramatismy (často zaměňuje osoby, rody, nepoužívá - jsem, se, předložky, skloňuje s chybami), málo a obtížně se vyjadřuje, nerozumí řeči, nechápe význam vět

- pokud dítě vyslovuje některé hlásky nesprávně ( "šlape si na jazyk", velární R- ráčkování,..)

- nevyslovuje správně L, dítě neměkčí (neumí Ď,Ť,Ň, Bě, Pě,.. )

- dítě zadrhává v řeči

v 4 - 5 letech

- pokud dítě neměkčí, nevyslovuje L,R, Č,Š,Ž nebo je vyslovuje nesprávně

v 5 letech

- při izolovaných vadách výslovnosti R, Ř nebo nepřesné výslovnosti sykavek C,S,Z a samozřejmě i všech ostatních hlásek, které by už mělo dítě umět

Je dobré, pokud dítě do nástupu do 1. třídy zvládne správnou výslovnost všech hlásek. Proto je nutné někdy začít s logopedickou terapií dříve (kolem 4. roku), aby si dítě stihlo vyvozené hlásky do řeči zafixovat. Pokud dítě nezvládá sykavky a těžší hlásky - a je jich někdy až 10 - (Č,Š,Ž,C,S,Z,L,R,Ř..), vyžaduje terapie delší čas.

Logopedi zároveň rozvíjejí vyjadřovací schopnosti dětí, slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, oromotoriku, jemnou motoriku...

V případě, že mají poruchy výslovnosti i starší děti, je vhodné s nimi také zahájit terapii. Předejde se tak zbytečným znevýhodněním těchto dětí při přijímacích pohovorech např. na střední nebo vysokou školu.

Kdy by mělo jít dítě hned?

- pokud začne vyslovovat hlásky nesprávným způsobem (mezizubní sykavky, velární R- ráčkování...)

- pokud dítě začne zadrhávat

V dospělosti - klient je po CMP, operaci nebo úrazu hlavy

  • při neurologických a neurodegenerativních onemocněních
  • neplynulá řeč
  • nesprávná výslovnost